خدمات


شبکه و IT پشتیبانی فنی دوربین های مدار بسته خدمات وب آموزش
 • طراحی و پیاده سازی شبکه های کامپیوتری (LAN,WAN,WLAN)
 • پشتیبانی و نگهداری شبکه های کامپیوتری
 • نصب و راه اندازی انواع سرور
 • مستند سازی شبکه
 • ارائه خدمات مشاوره در زمینه شبکه و IT
 • نصب و راه اندازی سوئیچ و اکسس پوینت
 • پشتیبان گیری دوره ای از سرور ها
 • پیاده سازی پست الکترونیک سازمانی
 • امنیت شبکه
 • ارتباط بین کامپیوترهای راه دور
 • عقد قرارداد پشتیبانی فنی سیستم ها به صورت دوره ای برای شرکت ها و موسسات
 • عیب یابی و ارتقاء سیستم ها
 • نصب سیستم های پشتیبان گیری
 • پشتیبانی و رفع معایب نرم افزاری از راه دور
 • تعریف سطح دسترسی افراد به اطلاعات
 • ویروس یابی و بازیابی اطلاعات
 • طراحی و پیاده سازی سیستم شبکه
 • نصب و راه اندازی انواع سرور
 • پشتیبانی و نگهداری شبکه های کامپیوتری
 • مستند سازی شبکه
 • مشاوره در زمینه شبکه ،سرور و نگهداری سیستم ها
 • طراحی و پیاده سازی دوربین های مداربسته (CCTV Cameras)
 • پشتیبانی و نگهداری دوربین های مداربسته
 • امکان مشاهده و کنترل از راه دور دوربین های مداربسته
 • ارائه مشاوره در زمینه دوربین های مداربسته
 • مشاوره
 • طراحی و پیاده سازی وب سایت، مطابق با نیاز و سلیقه شما
 • ارتقاء وب سایت
 • پشتبانی و نگهداری